Masajın Tarihsel Gelişimi

Masaj,en eski  tıbbi  tedavidir.Tarih boyunca bütün medeniyetler  tarafından kullanılmıştır.Eski Çin,Hint ve Mısır kaynaklarında masajın hastalıkları önleme , tedavi ve yaralıları iyileştirmede kullanıldığını yazar . Eski Çin devletlerinden   kalma  oyma  resimlerden  anlaşıldığına göre bugün kullanılmakta  olan masaj metotları , o devirde  tedavi amacıyla kullanılıyordu.

Masaj ilk olarak  M.Ö. 2700 tarihli bir Çin kitabından geçmektedir. Bu kitapta''Sabahın ilk saatlerinde ,uykudan  sonra kan dinlenmiş ve sinirler gevşemiştir. Elin ayasıyla yapılacak darbeler soğuk algınlığını önler ''denmektedir.M.Ö. 2000 yıllarında imparator Neiching (Sarı İmparator)''Dahiliye Tıp Kanunları''isimli kitabında bilimsel olarak masajı tarif etmiştir.

Büyük yazar Heredot(M.Ö. 430-380)eserlerinde temel masaj maniplasyonları olan efloraj ve friksiyonları tarif etmektedir. Galem (M.Ö. 210-131) Roma İmparatorluğunun saray hekimi olup eserlerinde masaj manevraları  ve maniplasyonlarından ve kendine has tedavi usullerinden bahsetmekte ve masajı  üç kategoride  toplayarak bugünkü masaj tekniklerine uygun bilgiler vermektedir. Yine aynı hekim, Julius Cesar'ın nevralgiesini her gün masaj yaparak tedavi ettiğini yazmaktadır. Aynı eserde gladyatörlerin dövüş öncesi ve sonrasında masaj yaptıklarından bahsetmektedir.

İbni Sina (M.Ö. 980-1037) masajı;sert,yumuşak ve orta şiddette olmak üzere üçe ayırmıştır.Egzersiz öncesi ve sonrası masaj yapılmasını önermiş,egzersiz öncesi masajın egzersize hazırlayıcı, egzersiz sonrası masajın ise dinlendirici olduğunu belirmiştir.Sert masaj adaleyi yumuşatır ve zayıflatır,yumuşak masaj ise gevşetir.Bundan dolayı en uygun masaj şeklinin orta şiddette masaj olduğunu belirtmiştir.

Bugünkü modern masajın gelişmesinde birçok bilim adamının katkıları olmuştur. James  B. Mannel (1880-1957)tedavi amacıyla masajı geniş olarak ele almış,fakat bir sınıflandırma yapmamıştır. T.Billrothun(1875)''Masaj'',A.V.Winiwarter'in (1878)''Kronik İç Hastalıklarında Masajın Değerlendirilmesi'', M. Fcedemann(1882) ''Göz hastalıklarında Masaj'', A. Bum'un(1888) ''İdrar Boşaltımında  Masajın Etkisi'', Bendix'in (1894) ''Sağlıklı  İnsan Metabolizması Üzerine Masajın Etkileri'', J. Schreider'in 1888'de yayımladığı ''Masajla Tedavide Pratik Öğütler'', G. Douglas(1848-1928) 1884'te New York'ta yayımlanan ilk eserinde günümüzde ki masaj tanımına çok benzer tanım ve sınıflandırma yapmış,friksiyon petrisaj,perküsyon ve rolling gibi manüpülasyonları tanımlayarak masajın koruyucu ve tedavi edici özelliklerini belirtmiştir. A. Hoffa (1859-1907) 1893 yılında Sututgart'ta  yayınlanan kitabında masaj tekniğine geniş yer vermiş ve masaj maniplasyonlarını  ;efloraj,friksiyon,petrisaj,tapotmen ve vibrasyon olarak beş gurupta toplamıştır.

w. Ruhman 1929 yılında ''Basınç Masajı''adlı eserini yayımlanmıştır. Bu kitaptaki bilgilerin,Çin'de yapılan Akapunkur ve  Chiu-Chitsu yönteminin bir benzeri olduğu görülmektedir. Elisabeth Dicke ise ''Bağ Dokusu Masajı ''adlı eserini 1942 yılında almanya da yayımlanmıştır.

I.Dünya Savaşı'nda masaj,yaygın olarak sinir yaralanmalarında ve savaştan kaynaklanan ruhsal çöküntülerin tedavisinde kullanılmıştır. İsveçli masör Pehenrik Ling (1876-1939) cimnastiği masajla beraber kullanarak, günümüzde İsveç cimnastiği-İsveç masajı olarak bilinen masajın temelini atmıştır.

Ling, tıbbi cimnastik ve masaja büyük önem vererek,tedavide pasif cimnastik hareketleri,baskı,friksiyon,titreşim,vurma ve rotasyon olarak sınıflandırmıştır. Çalışmaları Kral tarafından da ödüllendirilmiştir,Stokholm ve Londra'da İsveç Masaj Enstitüsü'nü kurmuştur. Daha sonra  Rusya, Fransa ve Amerika'da benzer enstitüler açılmıştır.İlk olarak masörler cemiyeti 1894 yılında Londra da kurulmuştur.

Ülkemizde son yıllarda masajın büyük gelişme göstermesinde, Futbol Federasyonu, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve üniversitelerimizin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin payı büyüktür. Yine bu kurumlar tarafından masör ihtiyacıkarşılanmaktadır

 
Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.malatyamasaj.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2020